חוקי המשחק

מטרת המשחק: לעבור שלוש רמות של שאלות-ידע, לענות על כל השאלות, ולהתמקם במסגרת של "מר טריוויה"!

מהלך המשחק: מתחילים את המשחק ברמה הראשונה (הגלובאלית) בה יש לענות על שמונה שאלות בהצלחה! השאלות הן קלות כמו: " איזה בעל חיים נובח?". מותר להשתמש בגלגל הצלה "עבור" כלומר לפסוח על שאלה. לאחר השימוש ב"עבור", הכפתור יעלם, ורק לאחר שתי תשובות נכונות יופיע שוב.

השלב השני הפלנטארי, מורכב משאלות בדרגת קושי בינוני, כמו "איזה נביא פותח את ספר תרי-עשר?"!
על כל שאלה נכונה צובר המשתתף "חללית חילוץ" החשובה לשלב השלישי האחרון.
במקרה של תשובה לא נכונה מפסיד המשתתף חללית חילוץ, אך יש לו אפשרות לדלג על השאלה באמצעות כפתור "עבור", וכך לא להפסיד את את החלליות שצבר עד שלב זה.

במקרה שלמשתתף עדיין אין חלליות חילוץ, אין לו מה להפסיד, והוא יכול לנחש את התשובה.

חחליות ההחילוץ חשובות לשלב השלישי כי ברמה השלישית, הגלאקטית, חייבים לענות על כל שש השאלות שישנן, אך ניתן להיעזר בחלליות החילוץ שנצברו בשלב הקודם. כל חללית כזו שווה מסיח! כלומר מי שלא יודע שאלה יכול להשתמש בשלוש חלליות חילוץ שלמעשה יותירו בידו את התשובה הנכונה! השאלות הן בדרגת קושי גבוהה כמו למשל:" איך נקרא סוסו של הקיסר קליגולה , אותו מינה לקונסול?". כך שמי שצבר את מירב חלליות החילוץ בשלב הקודם , נותר לו לענות מתוך ידע אישי (או ניחוש...) על ארבע וחצי שאלות בפועל בלבד כדי להגיע ליעד המשחק שהוא התמקמות במסגרת של "מר טריוויה"!

סיום המשחק: מי שעבר את כל השלבים בהצלחה מתמקם במסגרת של "מר טריוויה" ונשאר שם עד שמישהו אחר יתפוס את מקומו לאחר שעבר בהצלחה מסלול דומה!